NIE dla asfaltowania PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Apel o powstrzymanie asfaltowania Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe.

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana, ponieważ bardzo zaniepokoiła mnie informacja, że Lasy Państwowe po raz kolejny chcą w destrukcyjny sposób ingerować w przyrodę Puszczy Białowieskiej. Asfaltowanie tzw. Drogi Narewkowskiej, przebiegającej w pobliżu kilku rezerwatów oraz przy samej granicy Białowieskiego Parku Narodowego ma ruszyć już 1 lipca br., co będzie bardzo szkodliwe dla unikatowej w skali kraju, Europy i świata przyrody.

Większa prędkość i natężenie ruchu spowoduje szereg negatywnych oddziaływań na ekosystem, gatunki i siedliska w Puszczy: w wyniku wyasfaltowania drogi biegnącej w terenie chronionym dojdzie do zmniejszenia powierzchni siedlisk dostępnych dla gatunków, zwiększenia śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami, zwiększenia ryzyka pożarów i otwarcia nowych terenów do wycinki, zwiększenia rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych. Skutkiem odwodnienia tej drogi będzie pogłębianie wysuszenia terenu, tymczasem to właśnie spadek wód gruntowych sprzyja masowym gradacjom kornika drukarza i zamieraniu drzewostanów świerkowych.

Puszcza Białowieska to dla mnie jedno z najcenniejszych dóbr, jakie mamy w Polsce. Dlatego wymaga szczególnej ochrony i troski. Droga Narewkowska ma znaczenie marginalne dla transportu, więc wykonany niedawno remont jest w zupełności wystarczający. To dobry kompromis pomiędzy potrzebami lokalnych mieszkańców i turystów, a bezpieczeństwem dzikiej przyrody, bez której rejon ten straciłby walory, dla których tysiące ludzie odwiedza to miejsce każdego roku. Wyasfaltowanie z kolei będzie bardzo szkodliwą ingerencją, niebezpieczną dla zwierząt i dla ludzi.

Ponadto asfaltowanie Drogi Narewkowskiej ma być finansowane z Funduszu Leśnego. Koszt - 12 milionów złotych. Jest to więc niewątpliwie marnowanie środków publicznych na cel bardzo kontrowersyjny, nieodpowiedzialny i zwyczajnie niepotrzebny. Świadczy to (niestety nie pierwszy raz) o niegospodarności Lasów Państwowych.

Błędne decyzje i karygodne działania podejmowane w ostatnich latach przez Lasy Państwowe, których szkodliwość potwierdziły zarówno wyrok Trybunału Unii Europejskich, Komitet UNECSO, ale także postanowienia i wyroki polskich sądów spowodowały, że oczekuję od Pana pilnej uwagi i weryfikacji działań tej instytucji. Szczególnie że ludzie odpowiedzialni za poprzednie błędy nie tylko nie ponieśli dotąd konsekwencji, ale wciąż decydują o losach Puszczy Białowieskiej.

Panie Ministrze, zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w tej bardzo ważnej dla mnie sprawie i zatrzymanie asfaltowania Puszczy Białowieskiej.

[PODPISUJĘ]