Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do Pana z pilną prośbą! Proszę powstrzymać skandaliczny projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko¹, który umożliwi dewastację Tatr i całej górskiej przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Andrzej Szweda-Lewandowski, chce dać zielone światło na budowę i funkcjonowanie wielkoskalowych inwestycji narciarskich na terenach chronionych w Polsce – także w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – i to bez żadnej kontroli społecznej i instytucjonalnej!

Zmiana prawa spowoduje niekontrolowaną zamianę ostatnich enklaw dzikiej przyrody w narciarskie lunaparki kosztem bezcennej przyrody i okolicznych mieszkańców. Nie ma na to mojej zgody! Trzeba zatrzymać to szaleństwo! Proszę o zdecydowaną interwencję.

Z poważaniem,


1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321466  


DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Zgodnie z projektem rozporządzenia w najcenniejszych terenach kraju: ekosystemach górskich, chronionych w ramach wszystkich form ochrony przyrody tj. od parków narodowych, rezerwatów przyrody po obszary Natura 2000, będzie można wybudować wielki ośrodek narciarski – nawet do 5 ha przekształcenia terenu – bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i bez prawa do sądu. Poza formami ochrony przyrody -  do 10 ha przekształcenia terenu. Ani kompetentne organy, ani społeczeństwo zainteresowane ochroną przyrody nie będzie więc mogło stanąć w obronie przyrody gór

Szczególnie zagrożony jest Tatrzański Park Narodowy, w którym istnieje nieustająca presja, by rozbudowywać ośrodek na Kasprowym Wierchu kosztem przyrody Tatr, co byłoby równoznaczne z zamknięciem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ale projekt rozporządzenia stanowi realne zagrożone także dla innych gór w Polsce: Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego czy Bieszczadów. Wszędzie tam istnieją zaawansowane plany budowy, rozbudowy i modernizacji wielkich ośrodków narciarskich, tj. projekt 7 Dolin w Beskidzie Sądeckim czy zabudowa Beskidu Małego.

Zgoda na zmianę prawa otwiera drogę do dewastacji przyrody na niespotykaną dotąd skalę, na co nie ma naszej zgody.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wysyłka zakończona....